INCHGOWER 12 YEARS (ORIGINAL COLLECTION)

SKU: CAD22010

INCHGOWER 12 YEARS (ORIGINAL COLLECTION)

SKU: CAD22010

品飲紀錄:
香氣:蜂蜜,成熟的香蕉,肉豆蔻,茶葉,無花果
口感:柔和的單寧味,生薑和辛辣味
尾韻:水果和堅果牛奶朱古力,柑橘酸味
  • 口味: 辛辣火熱
  • 地區: 斯佩塞
  • 酒廠: Inchgower
  • 酒精濃度: 46.0%
  • 酒桶類別: Bourbon / Madeira / Sherry
  • 裝瓶年份:
  • 蒸餾年份: 2022
售價 $900.00
/
  • 有存貨,準備發貨
  • 補貨中